Overnatting

Selskapslokaler i Lørenfallet

Slora mølle

"Et historisk dokument på møllens betydning"Mølla er påkostet omkring 600.000 kroner i bygningsmessig restaurering, men fortsatt gjenstår det mye arbeid.


Vi forsøker nå å etablere ei gruppe under ledelse av Dag-Einar Hellerud, og vi inviterer medlemmer av historielaget med interesse for historia om maling av korn til å bli med i arbeidet. Det unike ved Slora mølle i museal sammenheng er at den tekniske utviklingen kan følges helt fra vasshjulet og opp mot det moderne anlegg med turbindrift.


Slora mølle står i dag slik den ble oppført i 1908 i 2 ½ etasje med ca. 100 m2 gulvflate. Bygningen er i reisverk med utvendig panel. Sperrene i taket er håndtelgede og antakelig fra et eldre hus. Møllas første etasje inneholder trans-misjonene og en frørensemaskin. I annen etasje er det en steinkvern for maling av formel, valsestol og skallemaskin. I lofts-etasjen er sikteanlegget for valsestolen og heisanordningen for kornsekkene. I et eget rom er det montert en petroleumsmotor som reserve. Motoren er fra 1921, men montert på Slora mølle etter 1945. Til anlegget hører det også en dam med demning av betong og naturstein. Fra dammen fører et ca. 35 meter langt trerør ned til turbinen.

Nyheter

fra Slora MølleNyheter fra Opplev Sørum
Administrator